Mniejsze działki lepiej się sprzedają

Do podziału gruntu na mniejsze kawałki nadające się do sprzedania osobom prywatnym potrzebujemy planu wykonanego przez geodetę. Na podstawie oryginalnych planów zagospodarowania przestrzennego uzyskanego z wydziału map i geodezji urzędu miasta.

Plan miejscowy zawiera szkic podziału działek i sposobu ich zagospodarowania. Można wykonać wstępny plan gospodarki miejscowej i poprosić o jego zatwierdzenie w gminie. Jeśli urzędnicy nie zakwestionują wykonanego przez nas planu możemy zlecić zadanie geodecie. Najlepiej wybrać biuro posiadające odpowiednie kwalifikacje i licencję.

Sąsiedzi muszą wyrazić zgodę na protokole, gdzie kolorem zaznaczona jest nowa linia podziału gruntu. Punkty graniczne nanosi uprawniony geodeta poprzez wykonanie map oraz wbicie na miejscu palików granicznych w kolorze pomarańczowym. Koszty konieczne do poniesienia uzależnione są od ilości działek. W zależności od lokalizacji musimy liczyć się z różnym kosztem jaki określi geodeta. Największe ceny sprzedaży są w dużych miastach, przykładowo koszt nieruchomości będzie większy niż w innym mieście czy innym mniejszym mieście powiatowym. Burmistrz gminy po otrzymaniu tak przygotowanej dokumentacji wydaje zgodę na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji można uznać, że cały proces został zakończony. Wtedy można wprowadzić zmiany w wydziale ksiąg wieczystych w gminie oraz w biurze notarialnym.

This article was updated on kwiecień 7, 2020