Formalności przy zakupie garażu

Z reguły kupno garażu niczym nie różni się od nabycia każdej innej nieruchomości. Jeśli jest on na stałe połączony z gruntem, który także jest własnością właściciela garażu a do tego dla całej nieruchomości jest założona księga wieczysta to sprawa jest prosta. Wszystkie formalności przy kupnie sprowadzają się do sprawdzenia wiarygodności sprzedającego, określenia stanu technicznego budynku oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego i spotkania u notariusza w celu spisania aktu notarialnego.
Opłaty leżące po stronie kupującego to podobnie jak przy innych nieruchomościach taksa notarialna, należność za sporządzenie aktu, podatek VAT od taksy notarialnej, opłata sądowa i podatek od czynności cywilnoprawnych czyli 2% od wartości nieruchomości.

Ważną kwestią jest sprawdzenie statusu gruntu przylegającego do garażu będącego zazwyczaj wjazdem i drogą dojazdową do nieruchomości. Jeśli jest on objęty wieczystą dzierżawą od gminy czy spółdzielni lub też jest objęty odpowiednią służebnością na rzecz obecnego właściciela to trzeba zadbać o przekazanie tych praw na nowego właściciela. Takie formalności załatwia Urząd Miasta znajdujący się na ulicy Rynek - Ratusz.

Często zdarza się też sytuacja że nieruchomość nie jest własnością sprzedającego a jest on tylko jej użytkownikiem wieczystym. W praktyce nie stanowi to dużej różnicy, przekazuje on bowiem swoje prawa na kupującego i w rezultacie użytkowanie wygląda tak samo jak w przypadku własności. Mogą się jednak wiązać z tym trochę większe opłaty, podwyższone o koszty dzierżawy.

Garaże wolno stojące oraz tzw. blaszaki często okazują się być samowolą budowlaną. W tym przypadku niezbędne okazuje się sprawdzenie takiej nieruchomości w wydziale geodezji w odpowiednim dla tego terenu urzędzie. Do tego celu potrzebny będzie numer działki, na podstawie którego można sprawdzić zgodność stanu faktycznego z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub jeśli ten nie istnieje to czy została wydana zgoda na wybudowanie tam garażu.

Nie sprawdzenie tego faktu może w przyszłości skutkować nakazem rozbiórki, bez możliwości dochodzenia swoich praw.
Najlepiej kupować garaże będące częścią całych ciągów garażowych. Daje to pewność że kupujemy nieruchomość legalną, w stosunku do której nie ma żadnych niedomówień formalnych.

Jednak przed zakupem każdej nieruchomości należy sprawdzić czy nie jest ona w jakikolwiek sposób obciążona. Właściciel nie zawsze jest skłonny do wyznawania całej prawdy o swojej własności i obciążeniach z nią związanych.

This article was updated on kwiecień 7, 2020